ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
 
 

Inschrijven

 

ROEIVERENIGING RIJNLAND

 
 
 
 

Inschrijven

 

Lidmaatschap

Schrijf je hier in voor het lidmaatschap

Na ontvangst en verwerking ontvang je van de ledenadministratie een bevestiging van je lidmaatschap, je inloggegevens voor de website en een verzoek om het verschuldigde bedrag over te maken. Heb je nog vragen of heb je na enkele dagen nog geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op met de ledenadministratie. Heb je specifieke vragen over de contributie en betaling, neem dan contact op met de penningmeester.

Je kunt je lidmaatschap het hele jaar tot 1 december opzeggen maar deze loopt dan nog altijd door tot 31 december. Bij opzegging blijft de volledige jaarcontributie verschuldigd. Er vindt géén restitutie plaats. 

De verenigingscontributie wordt jaarlijks aangepast volgens de prijsindex van het CBS en verhoogd met een jaarlijkse opslag wegens de bijdrage welke door Rijnland wordt gevorderd uit hoofde van haar toetreding tot de KNRB. Lees ook onze statuten en huishoudelijk reglement, beschikbaar in de bibliotheek. De contributie moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL07 INGB 0000 7056 66 t.n.v. Roeivereniging Rijnland te Leidschendam.


Eerst proberen voordat je lid wordt?

Schrijf je hier in voor de introductiecursus (geen lid)

Wij bieden niet-leden een introductiecursus aan voor €100. Als het roeien en de vereniging bevalt kun je na de cursus besluiten of je wel of geen lid wilt worden. Als je wél lid wordt krijg je €50 korting: je hoeft dan géén entreegeld meer te betalen.  Iedereen vanaf 18 jaar zonder fysieke beperkingen kan zich hiervoor inschrijven. 

De introductiecursus bestaat uit 8 praktijklessen op zaterdag of zondag en is gericht op het aanleren van de roeibeweging en het vertrouwd raken met vaarregels en roeicommando’s. Iedere les duurt zo'n 1,5 uur. Je roeit in brede, relatief stabiele roeiboten (type C). Ervaren instructeurs sturen de boot of fietsen mee vanaf de kant. 

Schrijf je hier in voor de snuffelperiode aangepast roeien (geen lid)

De snuffelperiode aangepast roeien (13 weken, €50) wordt aangeboden aan alle niet-leden met een fysieke beperking. Gedurende deze periode ben je géén lid. Je kunt je ook direct als lid inschrijven.